Nga punëtori në piceri, inxhinier i prodhimit të trenave

Kushtrim Ajvazi ka punuar çdo pune për mbijetesë, si në ndërtim,...
Reklamë