Dr. Lumnije Kqiku, shqiptarja e parë në enciklopedinë “Who´s Who in the World”

Dr. Lumnije Kqiku është specialiste e Endodoncionit dhe Traumatologjisë Dentare dhe...
Reklamë