Bëhet thirrje për forcimin e kufijve të jashtëm të BE-së

Ministrat e Brendshëm të Sllovakisë, Austrisë, Hungarisë dhe Republikës Çeke kanë...
Reklamë