Piktori shqiptar nga Kanadaja, ekspozitë me kompozime, portrete dhe peizazhe

Piktori shqiptar, Kastriot Dervishi, jeton dhe ushtron profesionin e tij prej...
Reklamë

  Muzikë

  Literaturë

  Teatër

  Kinema

  Ekspozita

  Të tjera