Fitimet e Bankës Kombëtare Zvicerane u përgjysmuan nga pandemia

Banka Kombëtare Zvicerane (SNB) regjistroi një fitim prej 20,9 miliardë CHF...
Reklamë

  Ekonomi