Macja shkakton dëme mbi 300 mijë euro!

Dëmi ishte aq i madh sa disa punonjës u detyruan të...
Reklamë