“Më pëlqejnë sfidat që kërkojnë mprehtësi ligjore”

DZEVRIJE ZENDELI, AVOKATE, LIC.IUR. LL.M., BASHKËPUNËTORE E LARTË NË FIRMËN E...
Reklamë