Liburn Mehmetaj u zgjodh gjykatës në Gjykatën e Lartë të Apelit në Gjenevë

Kjo është një pozitë e rëndësishme në sistemin ligjor të Zvicrës...
Reklamë