Piktori shqiptar nga Kanadaja, ekspozitë me kompozime, portrete dhe peizazhe

Piktori shqiptar, Kastriot Dervishi, jeton dhe ushtron profesionin e tij prej...
Reklamë

  Lajme

  Integrimi

  Gruaja

  Gjuha

  Feja