Herolinda Januzi kandidate për këshilltare në Kuvendin e Austrisë së Ulët

Të dielën me 29 janar do të mbahen zgjedhjet për këshilltarë...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.at

  Tematike

  Manifestime