Gjermani: Zbret në 7 për qind tatimi mbi vlerën e shtuar për gazin

Norma e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për furnizimet e...
Reklamë

  Lajme

  Shkurt.de

  Tematike

  Manifestime