Kosova

Forcimi i lidhjeve me diasporën kosovare: Vizita e ministrit të Zhvillimit Rajonal të Kosovës në Zvicër dhe Lihtenshtajn

Në udhëtim zyrtar në Zvicër dhe Lihtenshtajn nga data 28 deri më 31 maj 2024, ministri i Zhvillimit Rajonal i Kosovës, z. Fikrim Damka, i shoqëruar nga ekipi i tij, ndërmori një sërë takimesh strategjike me qëllim të konsolidimit të bashkëpunimit dhe zhvillimit rajonal të Kosovës. Kjo vizitë shënon një hap kyç në përkushtimin e Kosovës për të mobilizuar potencialin e diasporës së saj për të nxitur zhvillimin e saj socio-ekonomik.

Një hapje e ngrohtë në Bernë

Ambasada e Republikës së Kosovës në Bernë ishte qendra nervore e këtyre shkëmbimeve të frytshme. Ambasadori z. Mentor Latifi shprehu gëzimin e tij për mirëseardhjen e këtij delegacioni: “Më bëhet zemra mal kur kam privilegjin të hap dyert e ambasadës për takime të tilla”, tha ai, duke theksuar rëndësinë e këtyre nismave për forcimin e lidhjeve ndërmjet diasporës dhe Kosovës.

Konsolidimi i bashkëpunimit për zhvillim të qëndrueshëm

Objektivi kryesor i vizitës së ministres Damka ishte takimi me aktorët kryesorë të diasporës kosovare në Zvicër, në bashkëpunim me Caritas-in e Zvicrës, për të eksploruar rrugët e bashkëpunimit dhe zhvillimit. “Ne duam të njohim aktorët kryesorë në diasporën tonë dhe të konsiderojmë bashkëpunime konstruktive për zhvillimin rajonal”, tha z. Damka. Kjo qasje është pjesë e një vizioni afatgjatë, që synon të përfitojë nga përvojat dhe aftësitë e diasporës për zhvillimin e qëndrueshëm të Kosovës.

Ndërveprimet me shoqatat dhe rrjetet profesionale

Tri entitete kryesore të diasporës kosovare luajtën një rol qendror gjatë kësaj vizite: shoqata albinfo.ch, rrjeti i inxhinierëve shqiptarë në Zvicër (AES) dhe Swissalb. Secila prej këtyre subjekteve kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në zhvillimin e Kosovës dhe integrimin e shqiptarëve në Zvicër.

Albinfo.ch: Një nyje strategjike për zhvillimin socio-ekonomik

Vjosa Gërvalla, drejtoresha e shoqatës albinfo.ch, ka theksuar evolucionin e diasporës kosovare që nga pavarësia e vendit. “Që nga vitet 2010, shoqata profesionale si albinfo.ch kanë dalë në pah, duke kapërcyer rolin tradicional të ofruesve të mjeteve financiare për t’u bërë katalizatorë të shkëmbimit të njohurive dhe zhvillimit”, ka deklaruar ajo. Shoqata albinfo.ch është shumë më tepër se një platformë informacioni; është një nyje strategjike për zhvillimin socio-ekonomik. Duke iniciuar projekte mediatike dhe bashkëpunimi, albinfo.ch krijon ura thelbësore midis Zvicrës dhe Kosovës, duke favorizuar dinamika shkëmbimi fitimprurëse për të dyja palët.

Albanian Engineering of Switzerland: Një vektor për zhvillimin teknologjik

Mentor Ilazi, Presidenti i shoqatës, vë në dukje potencialin e rrjetit të tij, me më shumë se njëqind anëtarë profesionistë të gatshëm për të kontribuar në zhvillimin e vendit të tyre të origjinës. “Ne synojmë të zgjerojmë ndikimin tonë përmes projekteve inovative dhe transferimeve të njohurive”, pohon ai. Rrjeti, në bashkëpunim me albinfo.ch frymëzohet nga sistemi dual zviceran për të forcuar dhe iniciuar projekte të transferimit të njohurive në Kosovë. Kjo qasje kombinon formimin teorik dhe praktik, duke përshpejtuar kështu zhvillimin e aftësive lokale. AES (Albanian Engineering of Switzerland) nuk kufizohet në një grupim profesional; është një katalizator i zhvillimit teknologjik, duke sjellë zgjidhje konkrete për sfidat industriale të Kosovës, ata janë TRANSFORMUES. Duke integruar praktikat e avancuara dhe duke forcuar infrastrukturën, rrjeti kontribuon në mënyrë aktive në rritjen ekonomike të qëndrueshme të vendit.

Swissalb: Një forcë lëvizëse për sipërmarrësit shqiptarë

Me 650 sipërmarrës shqiptarë në Zvicër, Swissalb është pozicionuar si një forcë lëvizëse për sipërmarrësit shqiptarë. Shoqata shënon sukseset dhe inovacionet e shqiptarëve në Zvicër, duke ndarë çmime të vlerësimit, duke kështu stimuluar sukseset e tyre dhe potencialin e tyre inovativ.

Arbela Statovci, përgjegjëse për komunikimin, ka theksuar se të gjithë fituesit e çmimeve janë mbuluar gjerësisht nga mediat e njohura zvicerane, gjë që ndihmon në promovimin e një imazhi pozitiv të  shqiptarëve në Zvicër. Swissalb nuk mjaftohet vetëm me shpërblimin e ekselencës; ajo luan një rol kyç në promovimin dhe njohjen e talenteve shqiptarë, duke forcuar kështu dukshmërinë dhe ndikimin e tyre ekonomik në Zvicër.

Në drejtim të një partneriteti të përforcuar dhe të qëndrueshëm

Vizita e z. Damka në Zvicër dhe Lihtenshtajn hap rrugën për rritjen e bashkëpunimeve dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe diasporës së saj. Diskutimet dhe takimet nxorën në pah potencialin e madh të diasporës për të kontribuar në zhvillimin e Kosovës. Ministri kthehet me një vizion të pasuruar dhe të qartë për të integruar aftësitë dhe burimet e diasporës në nismat e zhvillimit rajonal.

Kjo vizitë zyrtare në Zvicër dhe në Lihtenshtajn shënon një përparim të rëndësishëm në bashkëpunimin mes Kosovës dhe diasporës së saj. Duke u mbështetur në organizata profesionale dinamike dhe të përkushtuara, Kosova mund të transformojë ndërveprimet dhe investimet e diasporës në një mjet për zhvillim të qëndrueshëm. Kjo nismë premton të krijojë sinergji të dobishme dhe të ndërtojë një të ardhme të përbashkët në bazë të bashkëpunimit dhe zhvillimit reciprok. Nëse kjo vizitë premtuese parashikon një të ardhme pozitive për marrëdhëniet midis Kosovës dhe diasporës së saj, tani është detyra e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për të kapur këtë mundësi në mënyrë që të promovojë një zhvillim socio-ekonomik të përforcuar dhe të qëndrueshëm me diasporën e saj në Zvicër