Shoqata

Jakup Isufi

Aktivist

Jakup Isufi, i lindur më 26 nëntor 1982, i natyralizuar me origjinë shqiptare, është bërë kryetar i ri i shoqatës së quajtur “Grupi zviceran dhe të huaj” në Moudon dhe rajon. I sapozgjedhur, emërimi i tij do të hyjë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm.

Kryetari aktual, Claude Vauthey, mbetët në radhët e kryesisë me mbikëqyrjen e sekretarisë së shoqatës, ndërsa Carmen Vouilloz vazhdon të kryjë detyrën e saj me titullin e zëvendëskryetares.

Pa dyshim se ky ndryshim do të sjellë energji të reja për grupin, në një kohë kur ekzistenca e shoqatave të tilla është esenciale, me që këto të fundit të paktën mundësojnë idenë e “të jetuarit së bashku”.

Linku për shoqatën “Groupe suisses-étrangers” në Moudon dhe rrethinë:  www.suetmo.ch / CV – 24 octobre 2013

 

Disa fjalë për Jakup Isufin

Jakup Isufi ka lindur më 26 nëntor 1982 në Kumanovë të Maqedonisë. Ai është punëtor i tregtisë në Romandie Energie Commerce SA. Tashmë kryetari i shoqatës “Groupe suisses-étrengers” në Moudon që nga viti 2004 ishte kryetar i Shoqatës Shqiptare në Moudon dhe rrethinë. I natyralizuar që nga muaji mars 2005, Jakup Isufi jeton në Moudon dhe mund të kontaktohet në këtë numër telefoni: 079 7776337.

29.10.2013

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriJakup Isufi
  • Prejardhja:Kumanovë-Maqedoni
  • Vendi ku vepron:Moudon-Zvicër
  • Profesioni:Aktivist
  • Kontakti 079 7776337

  WHO’S WHO të tjera