Ekonomi

Punët më fitimprurëset në botë: Edhe drejtor i investimeve në Zvicër

Kërkesat kryesore për këtë profesion janë diploma e masterit në kontabilitet dhe një përvojë në menaxhimin e biznesit dhe investimeve

Njerëzit studiojnë në fusha të ndryshme, derisa ëndërrojnë të kenë një pagë të majme.

Ndërkohë që këto punë janë fitimprurëse, ato kërkojnë aftësi që janë të vështira të fitohen ose marrin vite të tëra trajnimi, përcjell albinfo.ch.

Profesionet e listës janë kryesisht në mjekësi dhe menaxhim, veçanërisht role ekzekutive, shkruan “Scan”.

Në Zvicër puna më fitimprurëse drejtor i investime, madje me një pagë mjaft të madhe. Ja dhjetë punët më fitimprurëse në botë:

 

  1. Australi – Neurokirurg – Paga vjetore: 247,264$

 

Çfarë bëjnë ata: Neurokirurgët janë disa nga kirurgët më të mirë dhe më të aftë në botë. Ata veprojnë në trurin e njerëzve dhe gabimi më i vogël mund të shkaktojë dëme me pasoja shumë të rënda.

Edukimi: Për shkak të natyrës së ndjeshme të punës së tyre ata marrin një pagë shumë të lartë, në fakt, ata janë profesionistët më të paguar në Australi. Por për t’u bërë një neurokirurg kërkon vite të tëra dhe përkushtim. Mund të marrë 15 vjet trajnim para se të konsideroheni një neurokirurg i plotë i aftë për të punuar vetë.

 

  1. Francë – anëtar i Bordit të Drejtorëve – Paga vjetore: 283,386.78$

 

Çfarë bëjnë ata: Drejtorët sigurojnë funksionimin e qetë dhe strategjik të një kompanie. Ata përfaqësojnë aksionarët dhe sigurohen që menaxhimi po bën gjithçka siç duhet

Edukimi: Anëtarët e bordit nuk kërkojnë arsimim formal. Gjëja më e rëndësishme është që ju keni nevojë është përvoja, zakonisht në lidhje me industrinë, aftësi të mira strategjike, zgjidhjen e problemeve, si dhe aftësitë e komunikimit. Një diplomë universiteti në administrim biznesi ose financë  është një plus.

 

  1. SHBA – Anestezist – Paga vjetore: 294,646$

 

Çfarë bëjnë ata: Mjekët më të paguar në Shtetet e Bashkuara janë anestezistët. Ata janë përgjegjës për administrimin e anestezisë para, gjatë dhe pas operacionit dhe procedurave të tjera mjekësore. Një prej këtyre arsyeve që paguhen kaq mirë është se nëse bëjnë gabime atëherë ka një rrezik shumë të madh për vrasjen e pacientit, kështu që ata duhet të jenë vigjilentë dhe të sigurohen që ta monitorojnë vazhdimisht pacientin.

Edukimi: Ashtu si çdo doktor tjetër ata paguhen shumë mirë, por duhet të kalojnë shumë vite trajnime për të marrë një pagë të madhe. Pasi të përfundojnë trajnimin e tyre fillestar, atëherë ata duhet të kalojnë të paktën 4 vjet trajnim të specializuar duke mësuar se si të bëhen anestezistë në SHBA.

 

  1. Zelanda e Re – Gjykatës – Paga vjetore: 332,616$

 

Çfarë bëjnë ata: Gjykatësit janë niveli më i lartë i drejtësisë në çdo vend dhe si të tillë paguhen më shumë para se avokatët. Ata kryesojnë gjykimet dhe vendosin vendimin përfundimtar sipas ligjit dhe jo në bazë të ndjenjave personale.

Edukimi: Për t’u bërë gjykatës duhet të keni përvojë të gjerë si avokat (minimalisht shtatë vjet) dhe gjithashtu të jeni shumë të mirë në punën tuaj. Pra, natyrisht, si minimum, ju duhet një diplomë në juridik dhe përfundimin e një kursi Profesional për Studime Ligjore.

 

  1. Emiratet e Bashkuara Arabe – CEO – Paga vjetore: 334,921$

 

Çfarë bëjnë ata: Përshkrimi i punës së një CEO varion nga kompania. Por, detyrat kryesore përfshijnë drejtimin e strategjisë drejt rritjes fitimprurëse dhe funksionimit të kompanisë, duke zhvilluar dhe zbatuar me sukses politikën e kompanisë, duke monitoruar nga afër rezultatet e punës dhe financat kundër planeve dhe buxheteve.

Edukimi: Kërkohet një diplomë në administratën e biznesit, menaxhimit ose në ndonjë fushë tjetër relevante.

 

  1. Irlanda – Aktuar – Paga vjetore: 347,474$

 

Çfarë bëjnë ata: Aktuarët janë përgjegjës për llogaritjen e rrezikut që përballen bizneset (kryesisht ato të sigurimeve dhe institucioneve financiare) dhe se si ata duhet të përshtaten për të zbutur humbjet e tyre. Ata kryesisht përdorin matematikë, statistika dhe mjete të analizës së tregut financiar për të provuar dhe projektuar të gjitha fitimet dhe humbjet potenciale që një kompani mund të ballafaqohet. Projektimi i fitimit dhe humbjes së një kompanie do të thotë se ata mbushin një vend shumë të rëndësishëm në një kompani dhe si të tillë një pagë shumë të lartë.

Arsimi: Kërkesat arsimore për aktuarët në Irlandë janë shumë të domosdoshme jo vetëm për shkak se ju duhet të jeni jashtëzakonisht të mirë me statistikat dhe matematikën, por edhe për shkak të pagës së lartë ka shumë njerëz që konkurrojnë për një numër të vogël vendesh .

 

  1. Zvicër – Drejtor i Investimeve – Paga vjetore: 424,312$

 

Çfarë bëjnë ata: Drejtori këshillon kompaninë dhe i udhëzon ata se si të bëjnë investime strategjike afatgjata dhe afatshkurtra duke përdorur njohuritë e tyre të gjera të trendeve dhe mundësive të investimeve tregtare.

Edukimi: Kërkesat kryesore për këtë profesion janë diploma e masterit në kontabilitet dhe një përvojë në menaxhimin e biznesit dhe investimeve.

 

  1. Hong Kong – Shef i Teknologjisë dhe Informacionit – Paga vjetore: 465,406 $

 

Çfarë bëjnë ata: Shefi i Teknologjisë dhe Informacionit është përgjegjës për të siguruar që sistemet e IT të një kompanie të përmbushin kërkesat. Ata janë përgjegjës për zgjidhjen e ndonjë problemi brenda fuqisë së tyre duke përshtatur teknologjinë aktuale ose duke blerë pajisje të reja.

Arsimi: Kërkesa më e zakonshme është një diplomë në Shkencat Kompjuterike, Inxhinierinë e Rrjetit ose në një fushë të ngjashme. Natyrisht, nëse keni shumë përvojë kualifikimet nuk do të jenë të nevojshme.

 

  1. Gjermani – Drejtor Menaxhues – Paga vjetore: 423,844$

 

Çfarë bëjnë ata: Drejtorët menaxhues ofrojnë menaxhim të nivelit të lartë të tilla si monitorimi i performancës së menaxherëve të tjerë dhe drejtuesve të departamenteve. Ata gjithashtu trajnojnë dhe udhëheqin menaxherët e tjerë dhe anëtarët e stafit, rishikojnë oraret për departamente të ndryshme etj.

Edukimi: Një diplomë në administrimin e biznesit është thelbësore për këtë punë.

 

  1. Dubai – Mjek Specialist – Paga vjetore: 635,336$

 

Çfarë bëjnë ata: Mjekët specialistë punojnë në mjekësinë e përgjithshme, mjekësinë laboratorike dhe si kirurgë. Ata në mjekësinë e përgjithshme diagnostikojnë dhe trajtojnë sëmundje dhe çrregullime fiziologjike ose psikiatrike. Specialistët në mjekësinë laboratorike bëjnë analiza mikroskopike dhe kimike të mostrave laboratorike për të përcaktuar natyrën, shkakun dhe zhvillimin e sëmundjeve njerëzore. Kirurgët specialistë kryejnë dhe mbikëqyrin procedurat kirurgjikale.

Edukimi: Për këtë punë, diploma në mjekësi kërkohet nga një shkollë mjekësore e aprovuar, dhe kërkohet një trajnim specifik i veçantë. Mjekët specialistë gjithashtu duhet të sigurohen që kualifikimet e tyre të njihen nga Autoriteti Shëndetësor i Dubai.