“Deutsche Bank”: Normat negative të interesit kolapsojnë sistemin financiar

Ulja e normave të interesit në depozitat e Bankës Qendrore Evropiane...
Reklamë