Bashkatdhetarët kanë edhe 10 ditë për të aplikuar për votim

Bashkatdhetarët që jetojnë jashtë Kosovës duhet të aplikojnë në Komisionin Qendror...
Reklamë