Bota

Shumë 35 vjeçarë në Evropë jetojnë ende me prindërit e tyre

Është tipike që një në pesë të rritur të moshës 30 deri në 34 vjeç në Bashkimin Evropian ende jetojnë me prindërit e tyre

Një pjesë e madhe e 35 vjeçarëve në Evropë jetojnë ende me prindërit e tyre.

Një në pesë të rritur të moshës 30 deri në 34 vjeç, dhe veçanërisht në vendet e Bashkimit Evropian, e ka të pamundur të fitojë pavarësinë për sa i përket strehimit

Është tipike që një në pesë të rritur të moshës 30 deri në 34 vjeç në Bashkimin Evropian ende jetojnë me prindërit e tyre, sipas analizave të reja nga Fondacioni Evropian për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës dhe Punës – Eurofound. Pra, 20% e tyre, shkruan Scan, transmeton albinfo.ch.

Për më tepër, më shumë se dy në pesë, 42% të rritur të BE-së në grupmoshën 25 deri në 29 vjeç jetojnë me prindërit e tyre – duke filluar nga 67% në zonat me popullsi të dendur deri në 82% në zonat urbane me popullsi të rrallë dhe të mesme! Vetëm 2% e punëtorëve të moshës 25-34 vjeç në Suedi dhe Finlandë jetojnë me prindërit e tyre, krahasuar me 65% në Kroaci, 57% në Greqi dhe 52% në Portugali.

Në grupmoshën 30-34 vjeç ka pesë pikë përqindje diferencë në normat e punësimit midis atyre që jetojnë me njërin nga prindërit e tyre dhe atyre që jetojnë të pavarur. Kjo tregon se vetëm punësimi nuk është një mënyrë e sigurt për të fituar pavarësinë.

Raporti i Eurofound, eksploron dëshirat dhe planet e të rinjve për të ardhmen – dhe rezultatet e mirëqenies që lidhen me ato plane – në kontekstin e punësimit aktual në treg. situata e strehimit dhe progresi në zbatimin e ‘garancive të zgjeruara’ të BE-së për të rinjtë.

Ka dallime të habitshme midis shteteve anëtare: në vendet nordike, është shumë më pak e zakonshme që njerëzit në të 20-at dhe 30-at të jetojnë me prindërit e tyre sesa në Evropën Jugore: raporti tregon se vetëm 2% e punëtorëve të moshës 25-34 vjeç -të moshuarit në Suedi dhe Finlandë jetojnë me prindërit, krahasuar me 65% në Kroaci, 57% në Greqi dhe 52% në Portugali.

Ndërsa Eurofound pranoi se një pjesë e këtij boshllëku është kulturor, raporti theksoi se ai gjithashtu mund t’i atribuohet pasigurisë së tregut të punës së punëtorëve të përkohshëm në Evropën Jugore. Analizat shtesë treguan se, mesatarisht, përqindja e punëtorëve të moshës 25 deri në 34 vjeç që jetonin në shtëpinë e prindërve të tyre ishte rritur nga 24% në 27% midis 2017 dhe 2022.

Në Irlandë, ku qiratë janë dyfishuar që nga viti 2013, ka pasur një rritje prej 13% të të rinjve që punojnë me prindërit e tyre nga 27% në 40%. Megjithatë, ka edhe disa zhvillime pozitive. Për shembull, në vitin 2022 shkalla e përgjithshme e punësimit të të rinjve në BE ishte afër 50% – më e lartë se në çdo kohë që nga viti 2007. Përqindja e të rinjve që nuk janë në punësim, arsim apo trajnim ishte historikisht e ulët, në 11 .7 %.

Gjithashtu ka shenja të një përmirësimi të cilësisë së punës për të rinjtë, me më pak kontrata me afat të caktuar, siguri më të madhe në punë dhe ekuilibër më të mirë punë-jetë krahasuar me vitet e pandemisë.

Të rinjtë janë gjithashtu më pak të kënaqur me punën e tyre sesa të moshuarit dhe do të donin më shumë autonomi. Pothuajse gjysma e të rinjve duan të ndryshojnë vendin e punës brenda një viti, me norma më të larta mes atyre që nuk kanë mundur të punojnë kurrë nga shtëpia dhe atyre me kontrata të pasigurta.