Lajme

Skema e re për të ndihmuar shtetasit jo-BE për të gjetur punë në Evropë, ja si funksionon

Komisioni Evropian ka propozuar një ‘grup talentesh të BE’ të përbashkët si pjesë e një pakete masash të reja për ta bërë më të lehtë për punëtorët e kualifikuar që të vijnë në BE për të punuar.

Grupi i ri i talenteve është pjesë e një pakete të re të aftësive dhe lëvizshmërisë së talenteve, e cila propozon gjithashtu “Partneritete Talentesh” me vendet jo anëtare të BE-së, njohje më të mirë të aftësive dhe kualifikimeve të shtetasve të vendeve të treta dhe përmirësim të “lëvizshmërisë së të mësuarit” brenda BE-së.

“Konkurrueshmëria e ardhshme e BE-së do të përcaktohet nga kapaciteti i industrisë sonë për të stafuar bizneset e saj,” tha në një deklaratë për shtyp Margaritis Schinas, nënkryetar i Komisionit Evropian, transmeton albinfo.ch.

“Bashkimi i ri i talenteve të BE-së do të jetë një ndryshim i lojës: platforma e parë në mbarë BE-në që përputhet drejtpërdrejt me punëdhënësit në BE me punëkërkuesit e të gjitha niveleve të aftësive, në të gjithë botën.”

Ai tha se rreth 75 për qind e kompanive në Bashkimin Evropian aktualisht ankohen se nuk janë në gjendje të rekrutojnë aftësitë e duhura, duke shtuar se potenciali i pashfrytëzuar në fuqinë punëtore ekzistuese të BE-së nuk është i mjaftueshëm për të mbushur boshllëkun.

Talentët do të jetë një platformë vullnetare, në të cilën vendet anëtare të BE-së mund të regjistrohen dhe ku punëkërkuesit nga jashtë BE-së do të jenë në gjendje të kërkojnë punë dhe punëdhënësit brenda BE-së do të jenë në gjendje të listojnë vendet e lira të punës.

Partneritetet e Talenteve do të jenë marrëveshje të përshtatura me vendet jashtë BE-së, të cilat do të ndihmojnë në inkurajimin e qytetarëve të këtyre vendeve që të vijnë në vendet e BE-së për të punuar ose studiuar, me trajnime të ofruara brenda vendit jashtë BE-së për të përgatitur punëtorët për vendet e punës në BE.

“Punëkërkuesit që kanë zhvilluar aftësitë e tyre në kuadër të një Partneriteti Talenti do të marrin një Leje të Partneritetit Talent, e dukshme për punëdhënësit pjesëmarrës, që vërteton kualifikimet e tyre”, tha komisioni në deklaratën e tij për shtyp.

Në rekomandimet e tij mbi “lëvizshmërinë e të mësuarit”, Komisioni ka vendosur objektiva të reja për pjesën e studentëve të BE-së që kanë kaluar njëfarë kohe duke studiuar në një vend tjetër të BE-së, duke bërë thirrje për 25 përqind të të diplomuarve në arsimin e lartë, 20 përqind të nxënësve të tjerë dhe 15 përqind. i nxënësve profesionalë që të kenë studiuar në një vend tjetër deri në vitin 2030. Ai synon gjithashtu të rrisë atraktivitetin e universiteteve të BE-së për studentët nga vendet jashtë unionit.

Komisioni gjithashtu bëri thirrje që shtetet anëtare të bëhen destinacione më tërheqëse për migrantët e punës duke njohur më mirë aftësitë dhe kualifikimet e njerëzve nga jashtë BE-së, dhe gjithashtu duke u mbështetur në mënyrë më efektive në aftësitë dhe kualifikimet e shtetasve të vendeve të treta tashmë në vendet e tyre. Në veçanti, ai u bëri thirrje vendeve anëtare që të zvogëlojnë “hendekun e mbikualifikimit” midis qytetarëve të vendeve të tyre dhe qytetarëve jo-BE që jetojnë në vendet e tyre, duke bërë përpjekje të reja për të reduktuar numrin e shtetasve të huaj që punojnë në punë me kualifikim të ulët, pavarësisht se ka kualifikime dhe arsim të lartë.