Misioni Katolik Shqiptar në Austri

  • Qyteti: Vienna
  • Aktiviteti: Fetar
  • Tel: +43 676 720 25 45
  • E-mail: [email protected]
  • Web: misioni.at
  • Adresa: Meiselstrasse 1, 1150
  • P.kontaktues: Don Nikson Shabani

> Shoqata tjera