Portrete të firmave

“Doctogo”, aplikacioni i ri i dr. Mentor Bilalit në ndihmë të pacientëve

Në një intervistë për Albinfo.ch ai flet për motivin që e ka shtyrë atë së bashku me ekipin, për të realizuar këtë aplikacion dhe shpjegon në hollësi mënyrën e funksionimit të tij

Dr. Mentor Bilali, specialist i gastroenterologjisë dhe mjekësisë së përgjithshme interne është një emër i njohur për opinionin dhe për lexuesit e Albinfo.ch. Ai është shef i Klinikës së Gastroenterologjisë dhe Hepatologjisë në SRO të Langenthalit në Kantonin e Bernës. Krahas kësaj dr. Bilali është edhe drejtor i qendrës së Endoskopisë në ordinancën “Gastroenterologie Oberaargau AG” të po këtij spitali.

Më e reja në jetën profesionale të dr. Mentor Bilalit është kjo: Ai ka zhvilluar së fundi një aplikacion elektronik që lehtëson punën me pacientët. Fjala është për aplikacionin “doctogo”. Në një intervistë për Albinfo.ch ai flet për motivin që e ka shtyrë atë së bashku me ekipin, për të realizuar këtë aplikacion dhe shpjegon në hollësi mënyrën e funksionimit të tij.

Albinfo.ch: Ju, me ekipin tuaj keni zhvilluar një aplikacion të ri shëndetësor. Cila është arsyeja që e keni konsideruar të nevojshme një gjë të tillë?

Dr. M. Bilali: Si mjek, kam kontakte të vazhdueshme me pacientët. Për një ekzaminim dhe diagnozë të suksesshme nuk është shumë e rëndësishme vetëm prania e pacientit në konsultë, por edhe dokumentimi im i plotë me të dhënat e nevojshme për ekzaminimin. Shpesh është e vështirë për pacientët të dinë se cilat dokumente janë të rëndësishme për konsultimin me mua ose me një mjek tjetër dhe cilat jo. Kështu, mungojnë dokumentet e rëndësishme dhe për rrjedhojë mungojnë informacionet. Pacientët kujtojnë se kanë bërë një ekzaminim te një specialist, por raporti nuk është i disponueshëm as për ta dhe as për mjekun e familjes. Hetimi mund të kryhet vetëm në një masë të kufizuar dhe dokumentet që mungojnë duhet të sigurohen. Trajtimi i pacientëve pa disponueshmërinë e dokumenteve përkatëse për trajtimin mund të çojë në trajtim të gabuar ose mjekim të gabuar, gjë që mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e pacientit.

Kjo është arsyeja pse ne kemi ardhur me idenë e zhvillimit të një aplikacioni në mënyrë që pacientët të kenë mundësinë të kenë të gjitha dosjet dhe dokumentet me vete në çdo kohë dhe kudo, pavarësisht nëse ndërrojnë mjekun apo janë jashtë vendit.

Albinfo.ch: Çfarë është ose çfarë mund të bëjë aplikacioni “doctogo“?

Dr. M. Bilali: Aplikacioni “doctogo” u ofron përdoruesve një regjistër të pavarur elektronik të pacientit me të cilin ata mund të kenë qasje të drejtpërdrejtë në të dhënat nga historia individuale mjekësore dhe të dhëna të tjera mjekësore (në tekstin e mëtejmë “të dhëna shëndetësore dhe mjekësore”) nëpërmjet telefonit celular. Në veçanti, aplikacioni bën të mundur kërkesën, ruajtjen, menaxhimin ose shkëmbimin e të dhënave me palët e treta (p.sh. mjekët ose ofruesit e tjerë të shërbimeve; (në vijim, u referohem si “ofruesit e kujdesit shëndetësor”). Vetëm përdoruesit përkatës vendosin se cilat të dhëna individuale shëndetësore dhe mjekësore përdoren nëpërmjet aplikacionit dhe në çfarë forme.

Aplikacioni përfshin gjithashtu informacione shëndetësore (si grupi i gjakut, alergjitë, karta e sigurimit shëndetësor, etj.), dosjen e pacientit (dosjet e ndryshme të organizuara sipas temës) dhe po ashtu një funksion për regjistrimin e takimeve dhe planifikimin e mjekimit.

Qëllimi i aplikacionit “doctogo” është të forcojë cilësinë e trajtimit mjekësor, të përmirësojë proceset e trajtimit, të rrisë sigurinë e pacientit dhe të rrisë efikasitetin e sistemit të kujdesit shëndetësor si dhe të promovojë arsimimin shëndetësor të përdoruesve.

Aplikacioni “doctogo” përputhet me Aktin Federal të Mbrojtjes së të Dhënave.

Albinfo.ch: A mund të kërkoj dokumentet (dosjen time) nga mjeku?

Dr. M. Bilali: Bazuar në DSG (Akti i Mbrojtjes së të Dhënave), çdo person ka të drejtë të marrë historinë e tij individuale dhe të plotë mjekësore nga ofruesit e tij të kujdesit shëndetësor. Mjeku duhet t’ju sigurojë dokumentet; Se a do ta bëjë këtë me postë ose duke ua dhënë ato në dorë apo duke i dërguar me email, varet nga mjeku.

Albinfo.ch: Këto dokumente janë shumë të ndjeshme për pacientët, si duhet të sillen me to?

Dr. M. Bilali: Të dhëna të tilla shëndetësore dhe mjekësore janë të dhëna personale që kërkojnë mbrojtje të veçantë. Çdo person duhet të trajtojë të dhënat e veta me kujdesin përkatës. Nga kjo preken edhe mjekët. Prandaj, dërgimi i një emaili që nuk është i siguruar mund të ketë edhe pasoja kriminale për mjekun.

Unë dua që t`i kem gjithmonë me vete të dhënat e mia shëndetësore dhe mjekësore dhe t’i menaxhoj ato vetë. Dua gjithashtu të jem në gjendje të vendos vetë se kujt dhe kur dua t’ia bëj të dhënat e mia të disponueshme.

Albinfo.ch: Si mund t’i kërkoj të dhënat e mia nga mjeku im i familjes?

Dr. M. Bilali: Aplikacioni “doctogo” ofron mundësinë e dërgimit të kërkesave për informacion duke përdorur aplikacionin përmes adresës së ruajtur të emailit dhe kështu të kërkojë shpejt dhe me lehtësi të dhënat përkatëse nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. Sapo të jeni regjistruar dhe të jeni në aplikacionin “doctogo”, mund të kërkoni të dhëna shëndetësore duke përdorur funksionet e integruara të aplikacionit me katër klikime dhe duke plotësuar fushat e kërkuara për kërkesën. E gjithë kjo bëhet brenda pak sekondave.

Pasi të keni marrë dokumentet nga mjeku juaj ose profesionistë të tjerë të kujdesit shëndetësor, ju mund t’i shtoni ato në një nga dosjet që tashmë janë të kategorizuara në aplikacionin “doctogo“.

Albinfo.ch: Si mund t’i ndaj dokumentet ose të dhënat e mia shëndetësore?

Dr. M. Bilali: Ju mund t’i ndani të dhënat tuaja shëndetësore shpejt dhe me lehtësi duke përdorur funksionet e ofruara, si kur pacientët janë në terren ashtu edhe kur ata janë larg. Gjithçka që i nevojitet mjekut tuaj është një kompjuter / laptop dhe qasje në internet, asgjë më shumë. I gjithë procesi është shumë i thjeshtë për përdoruesit. Ky proces shpjegohet si në vetë aplikacionin ashtu edhe në faqen tonë të internetit në rast se, në kundërshtim me pritjet, lindin vështirësi gjatë funksionimit.

Ju vendosni vetë nëse doni t`i ndani dokumentet individuale që keni zgjedhur, dosjet individuale ose të gjitha dosjet me mjekun (ose profesionistë të tjerë shëndetësorë) dhe/ose t’u jepni atyre leje për t’i parë ato. Me aplikacionin, mjeku gjithashtu mund t’ju dërgojë dokumente drejtpërdrejt në një dosje të dhënë në aplikacion.

Albinfo.ch: Sa kushton aplikacioni?

Dr. M. Bilali: Aplikacioni është falas për funksionet bazë, të cilat në përgjithësi janë të mjaftueshme për përpilimin e dokumenteve dhe menaxhimin e dosjes së pacientit. Pagesa duhet të bëhet vetëm për funksionet e zgjeruara dhe shtesat në të cilat përdoruesit abonohen.

Albinfo.ch: Ku ruhen të dhënat e mia?

Dr. M. Bilali: Është shumë e rëndësishme të theksohet në këtë pikë se edhe ne si ofrues të aplikacionit nuk kemi qasje në të dhënat tuaja shëndetësore. Nuk mund ta shikojmë dhe as ta modifikojmë këtë. Të dhënat tuaja ju përkasin juve dhe vetëm ju duhet të vendosni se çfarë të bëni me këto të dhëna.

Nëse përdoruesi i aplikacionit “doctogo” zotëron të dhënat e tij shëndetësore dhe mjekësore, ai mund të vendosë në mënyrë të pavarur dhe lirisht se cilat të dhëna duhet të ruhen në aplikacionin “doctogo”. Përdoruesi është plotësisht i lirë të vendosë se cilat të dhëna ruhen dhe cilat jo. Aplikacioni “doctogo” ofron opsione të ndryshme dhe shërbime përkatëse.

Nëse të dhënat shëndetësore dhe mjekësore ruhen në aplikacionin “doctogo”, ato kodohen në pajisjen elektronike celulare dhe ruhen në vend. Prandaj, të dhënat shëndetësore dhe mjekësore të ruajtura në aplikacionin “doctogo” ruhen ekskluzivisht në pajisjen elektronike celularin përkatës në të cilën është instaluar aplikacioni. Në këtë kontekst, është veçanërisht e rëndësishme të theksohet nga këndvështrimi i mbrojtjes së të dhënave se të gjitha të dhënat shëndetësore dhe mjekësore të ruajtura në aplikacionin “doctogo” nuk ruhen askund tjetër. Në variantin ku nuk jeni në vend në zyrën e mjekut, të dhënat ruhen përkohësisht të koduara në një re (Cloud) të sigurt (derisa mjeku ta shkarkojë, por maksimumi 72 orë).

Vetëm regjistrimi dhe të dhënat e profilit ruhen në renë kompjuterike (cloud) të Microsoft Azure. Doctogo GmbH, si operator i aplikacionit “doctogo”, ka një kontratë përkatëse me ofruesin e kësaj zgjidhjeje cloud. Falë dy rajoneve të Microsoft Azure Cloud në Zvicër (Cyrih dhe Gjenevë), të dhënat ruhen ekskluzivisht në Zvicër dhe janë të koduara kundër Microsoft.

Këto të dhëna regjistrimi dhe profili përdoren për qëllimin e vetëm për të identifikuar përdoruesit e aplikacionit “doctogo” dhe për t’u ofruar atyre shërbimet e aplikacionit “doctogo”. Sa herë që hyni në aplikacionin “doctogo”, duhet të futni të dhënat e identifikimit (adresën e emailit dhe fjalëkalimin), megjithëse regjistrimi automatik mund të kryhet edhe nëpërmjet teknologjive të tjera të përdorura në pajisjen elektronike përkatëse të lëvizshme (p.sh. identifikimi biometrik nëpërmjet Apple Face ID, Samsung Pass duke përdorur gjurmë gishtash, etj.).

Albinfo.ch: Sa të sigurta janë të dhënat e mia?

Dr. M. Bilali: Nëse telefoni juaj celular nuk mund t’i rezistojë një sulmi hakerësh ose kibernetik, sulmuesit nuk do të jenë ende në gjendje tu qasen të dhënave tuaja të ruajtura në aplikacionin “doctogo”, sepse ato ruhen në formë të koduar dhe vetëm ju keni çelësin për deshifrimin e tij. Informacione shumë të detajuara mbi sigurinë mund të gjenden në faqen tonë të internetit. Aty shpjegohet se çfarë ndodh me të dhënat, nëse dhe si mund të fshihen, etj.

Albinfo.ch: Si transferohen të dhënat te mjeku?

Dr. M. Bilali: Të dhënat tuaja ndahen të koduara duke përdorur procesin e enkriptimit gjatë fazës së transmetimit (end-to-end). Kjo është një metodë e sigurt e transmetimit të të dhënave. Të dhënat tuaja do të kodohen në mënyrë që asnjë person tjetër të mos mund të shohë përmbajtjen e të dhënave ose dokumenteve të dërguara. Këto të dhëna më pas i dërgohen mjekut tuaj në formë të koduar.