• Misioni Katolik Shqiptar në Austri

    • Qyteti: Vienna
    • Kategoria: Fetar
    • Tel: +43 676 720 25 45